به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » تدفین و ترحیم

تدفین و ترحیم

 

مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا، امکانات کاملی برای برگزاری مراسم تدفین در اختیار دارد که می‌تواند به خانواده‌های فرد متوفی ارائه کند. این امکانات شامل برگزاری مراسم و نیز دفن در قبرستان منطقه خواهد بود.

برای هماهنگی‌های بیشتر درباره چگونگی خرید قبر می‌توانید با دست‌اندرکاران مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا به تلفن 5108327600 تماس بگیرید.

برگزاری مراسم تدفین با سنت اسلام نیز از جمله خدماتی است که این مرکز در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که شامل:

غسل میت

کفن کردن به شیوه مسلمانان

خواندن ذکر و نماز میت

مراسم دفن شامل فراهم کردن یک سخنران یا ذاکر به همراه اجرای زنده قرآن بر پیکر فرد متوفی،توزیع خرما و حلوای مورد نیاز و دیگر خدمات خواهد بود.

اگر فرد متقاضی خواهان دادن غذا ( ناهار یا شام) به مهمانان و مدعوین هست مرکز امکان در اختیارگذاشتن خدمات برای سرویس دهی به 500 نفر را داراست.

  لطفا برای هماهنگی‌ها و کسب اطلاعات درباره هزینه‌های این گونه مراسم با مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا با تلفن 5108327600 تماس بگیرید و یا با ایمیل زیر مکاتبه کنید.

 azita@iccnc.org