به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » شهادتین و پذیرش اسلام

شهادتین و پذیرش اسلام

 

برای پذیرش اسلام یا مسلمان‌شدن نیازی به تغییر رنگ، نژاد، جنس، سن و … نیست. فردی که می‌خواهد مسلمان شود تنها باید شهادتین را بر زبان آورد.
شهادتین به معنای «دو گواهی» عبارت است از دو عبارت:

به عربی:(اَشهدُ انْ لا اِلٰهَ الا الله) به معنای «گواهی می‌دهم، خدایی جز خدای یگانه (الله) نیست.

به عربی:(اَشهدُ انَّ محمّداً رسولُ الله) به معنای «گواهی می‌دهم، همانا محمد پیامبر خداست.

هرفرد با گفتن این دو جمله مسلمان می‌شود. به شرطی که آگاهانه و نه از سر اِکراه و اجبار این عبارات را بگوید. بنابراین این دو جمله علاوه بر ارزش اعتقادی دارای ارزش حقوقی است. البته این عبارات تنها زمانی ارزش معنوی دارد، که فرد معنی و استدلال آنها را بداند و برای قربت به خدا مسلمان شود.
همچمنانکه اشاره شد برای اسلام آوردن نیازی به هیچ سند و مدرکی نیست،‌اما مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا می‌تواند به صورت رایگان برای افرادی که نیازمند چنین تاییدی هستند این مدرک را فراهم کند.
برای این کار فرد متقاضی باید مدرک شناسایی معتبر با عکسی از خود را ارائه کند.