به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » مطالعات اسلامی

مطالعات اسلامی

 

مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا کلاس‌هایی را برای آشنایی با قرآن و مطالعات اسلامی در نظر گرفته است. این کلاس‌ها شامل مطالعات و تدریس برای فرزندان و دانش آموزان در مدرسه اندیشه و نیز بحث و گفت وگوی آزاد  است در جلساتی که به تناوب و با حضور و دعوت از اهل اندیشه و فرهنگ در مرکز ترتیب داده می‌شود.

اطلاعات بیشتررا در بخش رخدادها و نیز مدرسه اندیشه ببینید.