به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » پرداخت‌های مربوط به وجوهات شرعی

پرداخت‌های مربوط به وجوهات شرعی

علاقه‌مندان از دو طریق PayPal و چک نقدی می‌توانند پرداخت‌های خود را انجام دهند.

اگر از Paypal برای ارسال وجوهات شرعی استفاده می‌کنید حتما در فرم  PayPal در قسمت Note مورد آن را( خمس،زکات،فطریه، صدقه و …) قید کنید.

اگر کمک مالی شما برای هدف یا برنامه خاصی است، لطفا مورد آن را در فرم PayPal مشخص کنید.

اگر از چک نقدی برای ارسال وجوهات شرعی و یا کمک‌های مالی استفاده می‌کنید، لطفا مورد آن را در قسمت پایین چک بنویسید.

چک‌های خود را به آدرس زیر ارسال کنید.

Islamic Cultural Center of Northern California

1433 Madison Street
Oakland, CA 94612

 توضیح این نکته ضروری است که مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا(ICCNC) تحت مجوز(لیسانس)(IRS 501(c)(3) قرار دارد.

این سازمان، یک موسسه غیرانتفاعی است و تمام کمک‌های مالی مشمول کسر مالیات می‌شود.

Tax ID (EIN):94-3068250