به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » درباره ما

درباره ما

About me 

مرکز اسلامی، فرهنگی  شمال کالیفرنیا(ICCNC ) واقع در شهر اوکلند، سازمانی اجتماعی است مستقل وغیرانتقاعی که برنامه اصلی‌ خود را ایجاد بستری فرهنگی برای تبادل افکار درباره اسلام از طریق فرهنگ و هنر و برنامه‌های آموزشی قرار داده است.

رسالت: رسالت ما تجلیل و نکوداشت اسلام با بهره‌گیری از هنر، فرهنگ و آموزش و پرورش است.

نگرش: نگرش ما  فراهم کردن بستری برای ارائه قرائت‌های معاصر از اسلام است تا در نهایت اجتماعی همدل و مهربان را شکل دهیم.

ارزش‌ها: مرکز اسلامی، فرهنگی شمال کالیفرنیا(ICCNC ) به ارزش‌هایی چون مسئولیت‌پذیری،وجدان کاری و مسائل معنوی ارج می‌نهد.

– مرکز اسلامی, فرهنگی شمال کالیفرنیا(ICCNC ) تلاش می‌کند فضایی فراهم شود تا جوامع اسلامی و دیگر مذاهب و ادیان با آموزه‌های اصیل اسلامی بیشتر آشنا شوند.

-مرکز اسلامی، فرهنگی شمال کالیفرنیا(ICCNC ) خود را متعهد به و پای‌بند به آموزه‌های مذهب جعفری و اندیشه‌های اسلامی می‌داند

-مرکز اسلامی، فرهنگی شمال کالیفرنیا(ICCNC ) به قرائت‌های مختلف و تفسیرهایی که شفقت و مهرورزی در اسلام را ترویج می‌کنند، احترام می‌گذارد.

مرکز اسلامی، فرهنگی شمال کالیفرنیا(ICCNC ) بر خود می‌بالد ومفتخر است که ارائه کننده سنت‌های اسلام با بیان و زبانی امروزین و معاصر است.

مرکز  اسلامی، فرهنگی شمال کالیفرنیا(ICCNC ) بر اساس آموزه‌های اسلامی معتقد است همه انسان‌ها دارای حقوق برابرند و بر اساس اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر از حقوق یکسانی برخوردارند.