به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » Uncategorized » بیست و یکمین نشست از شرح تک غزلی از دیوان شمس از سوی دکتر عبدالکریم سروش

بیست و یکمین نشست از شرح تک غزلی از دیوان شمس از سوی دکتر عبدالکریم سروش

ICCNC: بیستمین و یکمین نشست شرح تک غزلی از دیوان شمس مولانا جلال‌الدین بلخی که از سوی دکتر عبدالکریم سروش، اندیشمند و عرفان‌پژوه نامی، در مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا برگزار می‌شود، به شرح نخستین غزل این کتاب با شکوه و کم‌نظیر اختصاص دارد با مطلع:

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها

ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها

این برنامه ساعت ۴ و ۳۰ عصر روز شنبه ۴نوامبر  ۲۰۱۷ در مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا برگزار می‌شود. ,

  دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی در تصحیح این غزل برخی ابیات نسخه دکتر فروزانفر را نیاورده است که با حروف متن سیاه مشخص شده است. متن کامل غزل را دنبال کنید.

Shams Nov 2017

 

ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی‌منتها

ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها

امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی

بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضلِ خدا

خورشید را حاجب تویی، اومید را واجب تویی

مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها، هم مبتدا

در سینه‌ها برخاسته، اندیشه را آراسته

هم خویش حاجت خواسته،هم خویشتن کرده روا

ای روح بخشِ بی‌بدل، وی لذّت علم و عمل

باقی بهانه‌ست و دغل، کاین علّت آمد وان دوا

ما زان دغل کژبین شده با بی‌گنه در کین شده

گه مست حورالعین شده گه مست نان و شوربا

این سُکر بین، هِل عَقل را، وین نُقل بین هِل نَقل را

کز بهرِ نان و بَقْل را، چندین نشاید ماجرا

تدبیر صدرنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی

و اندر میان جنگ افکنی، فی اصطناع لا یری

می‌مال پنهان گوش جان می‌نه بهانه بر کسان

جان رب خلصنی زنان والله که لاغست ای کیا

خامُش که بس مستعجلم، رفتم سویِ پای عَلَم

کاغذ بنه، بشکن قلم، ساقی درآمد، الصَّلا