به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » انتخاب سردبیر » نوزدهمین نشست شرح تک غزلی از دیوان شمس از سوی دکتر عبدالکریم سروش

نوزدهمین نشست شرح تک غزلی از دیوان شمس از سوی دکتر عبدالکریم سروش

ICCNC:نوزدهمین نشست شرح تک غزلی از دیوان شمس مولانا جلال‌الدین بلخی که از سوی دکتر عبدالکریم سروش، اندیشمند و عرفان‌پژوه نامی، در مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا برگزار می‌شود، به شرح یکی از غزل‌های ابتدای این دیوان اختصاص دارد با مطلع «رَستَم از این نَفْس و هوا، زنده بلا مرده بلا/زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا»

Shams Sept 2017

این برنامه ساعت ۴ و ۳۰ عصر روز شنبه ۹ سپتامبر  ۲۰۱۷ در مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا برگزار می‌شود.

غزلی را که دکتر عبدالکریم سروش شرح خواهند کرد غزلی است با ۱۳ بیت که در تصحیح دیوان دکتر بدیع‌الزمان فروزانفر با شماره ۳۸ آمده است. دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی این غزل را با شماره ۲۳ در زمره غزل‌های گزینشی خود جای داده است و به جز برخی اعراب‌گزاری‌ها، تغییری نسبت به تصحیح نسخه مرحوم فروزانفر ندارد.

متن غزل « رَستَم از این نَفْس و هوا، زنده بلا مرده بلا»

رَستَم از این نَفْس و هوا، زنده بلا مرده بلا                   زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا

رَستَم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل!                 مفتعلن مفتعلن، مفتعلن کشت مرا
قافیه و مغلطه را ،گو همه سیلاب ببر                            پوست بُوَد، پوست بُوَد، درخور مغز شعرا

ای خمشی! مغز منی، پرده آن نغز منی                           کمتر فضلِ خمشی کش نبود خوف و رجا
بر دهِ ویران نَبُوَد عُشر زمین کوچ و قلان                     مست و خرابم، مطلب در سخنم نقد و خطا

تا که خرابم نکند، کی دهد آن گنج به من                      تا که به سیلم ندهد، کی کشدم بحر عطا

مرد سخن را چه خبر، از خمشی همچو شکر               خشک چه داند چه بود تَرلَلَلا تَرلَلَلا

آینه‌ام ،آینه‌ام ،مرد مقالات نه‌ام                                دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما

دست فشانم چو شجر، چرخ زنان همچو قمر               چرخ من از رنگ زمین، پاکتر از چرخ سما

عارف گوینده! بگو، تا که دعای تو کنم                    چونک خوش و مست شوم هر سحری وقت دعا

دلق من و خرقه من، از تو دریغی نَبُوَد                     و آنک ز سلطان رسدم، نیم مرا نیم تو را

از کف سلطان رسدم ساغر و سَغراقِ قِدَم                 چشمه خورشید بُوَد جرعه او را چو گدا

من خمشم خسته گلو، عارف گوینده بگو                 زانک تو داود دمی، من چو کُهم رفته ز جا