به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » Uncategorized » تبریک نوروزی هیئت مدیره مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا

تبریک نوروزی هیئت مدیره مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا

 

Norooz

Iccnc: هیئت مدیره مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا(ICCNC) سالی خوش را برای تمامی اعضای این مرکز و کسانی که با این مجموعه فرهنگی مذهبی در تماسند آرزو دارد.

هیات مدیره مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا در یک سال گذشته فعالیت‌های مختلفی را ساماندهی کردند که در بخش‌‌های مختلف فرهنگی و هنری و مذهبی و فکری اجرا شد.

هیئت مدیره مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا به ترتیب الفباء عبارتند از:

فرج اتّفاق، نگار پیروز، زینب رضاپور، فرید رمضانزاده، امیر شبیری و هرمز مقاره‌ای.