به وب سایت فارسی مرکز فرهنگی اسلامی شمال کالیفرنیا خوش آمدید
Home » Uncategorized » تبریک سالروز تولد حضرت مسیح

تبریک سالروز تولد حضرت مسیح

masih۲۵ دسامبر هر سال با تولد عیسی‌مسیح(ع) پیامبر مهربانی و عشق همزمان است. با یاد این روز و تبریک به تمامی هموطنان مسیحی در آمریکا و دیگر نقاط جهان فرازی از  سخنان حکمت آمیز‌ آن محتشم را مرور می‌کنیم.

“طلب کنید تا شما را عطا کنند؛ بجویید تا بیابید؛ در بکوبید تا بر شما در بگشایند. چه آن که طلب کند عطا گیرد؛ آن که بجوید بیابد؛ و بر آن که در بکوبد در بگشایند. میان شما کدام مرد است که چون پسرش از او نان طلب کند، او را سنگ دهد؟ یا چون از او ماهی طلب کند، او را مار دهد؟ پس اگر شما که بدکارانید، فرزندان خویش را عطایای نیکو می‌دهید، پدر شما که در آسمان‌ها است، به آنان که از او درخواهند، چه اندازه افزون‌تر عطایای نیکو ارزانی خواهد داشت!”(انجیل متی، باب 7، آیات 7-11)

میلاد عیسی مسیح پیامبر محبت و صلح و دوستی خجسته باد.